UART Tamponu ve FIFO Mekanizması

UART devreleri TX ve RX port’larına konumlandırılmış bir tampona (bellek) sahiptirler. Bir UART arabirimi veri aldığında onu küçük bir bellek alanında depolar. Benzer şekilde gönderilmeden önce de küçük bir bellek alanında sıraya alınır. Bunun asıl nedeni UART’ın asenkron bir iletişim gerçekleştirmesidir. Eğer bir tampon bellek olmasaydı gönderilen veri hedefine ulaştığı anda (sıradaki veri gelmeden) ilgili […]